Truyện Đại Long Treo Rồi (Bạch Vũ Hàm)

Đại Long Treo Rồi

Đại Long Treo Rồi

Tác giả:
Bạch Vũ Hàm
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Rồng, tinh linh cùng Tiên Hoa trấn
Mới nhất:
Chương 1125: Đại kết cục (3 tuần trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 49 người đánh giá
Có có thể lôi ra kim loại long, có làm ruộng dưỡng hoa tinh linh, còn có một lòng muốn kỵ long ở nông thôn nam tước.
Kỳ ảo làm ruộng, lĩnh chủ dưỡng thành!
p/s: Truyện thể loại xây dựng thế lực. Hệ thống khác biệt, ko buff quá đà.