Truyện Đại Lão Đâu Đâu Cũng Có (Đạm Đạm Trúc Quân)

Đại Lão Đâu Đâu Cũng Có

Đại Lão Đâu Đâu Cũng Có

Tác giả:
Đạm Đạm Trúc Quân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Trở lại
Mới nhất:
Chương 295: Đại lão ẩn hiện (1 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
Công nguyên năm 2500, nhân loại chăm chỉ không ngừng thăm dò ngoài không gian rốt cục có tín hiệu phản hồi về đến, từ đó, một trận lấy Địa cầu số liệu hóa làm điểm xuất phát văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn bắt đầu rồi.

(tận thế + tinh tế, bài này đơn thuần hư cấu, cùng hiện thực không quan hệ. )