Đại Kiếp Chủ

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

Tác giả:
Hắc Sơn Lão Quỷ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tiên Bảng đứng đầu bảng
Mới nhất:
Chương 1000: Hồi cuối (3 tuần trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 80 người đánh giá

Một quyển Đạo Nguyên Chân Giải, giấu giếm đại đạo huyền cơ, một thuật thôi diễn vạn pháp, 3000 đại đạo tại ngực.

Hàn môn thiếu niên quật khởi, khổ đọc mười năm thấy được chân kinh!

Cuối cùng được một kiếm ra Huyền Hoàng, một tay hộ thương sinh!

Ba ngàn năm đại kiếp giáng thế, cũng chỉ làm trong lòng bàn tay Thần Binh, từ đây trên Tiên lộ, ai dám anh kỳ phong?

. . .