Truyện Đại Đường Bắt Đầu Từ Làm Cá Mặn (Đản Thiết)

Đại Đường Bắt Đầu Từ Làm Cá Mặn

Đại Đường Bắt Đầu Từ Làm Cá Mặn

Tác giả:
Đản Thiết
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vương Dần
Mới nhất:
Chương 805: Hồi cuối (đại kết cục) (16 phút trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Vương Dần: "Hệ thống chúng ta tới Đại Đường làm gì tới à?"

Hệ thống: "Trợ giúp Đại Đường phát triển lớn mạnh cạnh tranh Bá Thế giới "

Vương Dần "Con bà nó kia khởi không phải rất mệt mỏi à? Nếu không ta chớ làm chứ ? Làm nhánh cá mặn rất tốt a "

Hệ thống: "Kí chủ quyết định là thứ nhất chấp hành hàng ngũ thông qua."

Vương Dần: Con bà nó này cũng được?

Kết quả cá mặn đến cá mặn đến, Đại Đường liền bị Vương Dần cho chuẩn bị cường đại lên rồi .