Truyện Đại Đạo Triều Thiên (Miêu Nị)

Đại Đạo Triều Thiên

Đại Đạo Triều Thiên

Tác giả:
Miêu Nị
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Ba ngàn dặm cấm
Mới nhất:
Chương 65: Tiên Nhân lão hổ cẩu (5 ngày trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 88 người đánh giá
Ta chính là kiếm.

Ngàn dặm giết một người, mười bước không muốn đi.

Ngàn dặm giết một người, mười bước không được đi.

Ngàn dặm giết một người, mười bước? Không được!

Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta.

Đại Đạo Triều Thiên, tất cả chấp nhất kiếm.


.................................

Nếu như nhân sinh có thể làm lại, ta đại khái vẫn là như vậy. —— Tỉnh Cửu

English Version: The Path Toward Heaven