Truyện Đại Đạo Bản Tâm (Đan Vân Tử)

Đại Đạo Bản Tâm

Đại Đạo Bản Tâm

Tác giả:
Đan Vân Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Thương Sơn tuyết
Mới nhất:
Chương 204: Vũ Văn thành (8 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Muôn vàn pháp thuật, vô cùng đại đạo, ta chỉ hỏi một câu, có thể hợp ta bản tâm? Đạo pháp sáng chói, đại đạo vô cùng, ta chỉ nói một câu, không quên sơ tâm.

Như thế nào tu tiên, không tại tiêu dao, lòng có chấp nguyện, tiên hiệp chi đạo, không phải cầu thống khoái, đại đạo bản tâm.