Truyện Đại Cường Hóa (Vương Đại Vương)

Đại Cường Hóa

Đại Cường Hóa

Tác giả:
Vương Đại Vương
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vận may gia hỏa
Mới nhất:
Chương 614: Chúng ta nguyện hướng về (6 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 6 người đánh giá
Nơi này là 2047 Niên, tai nạn qua đi, hết thảy đều nghênh đón thay đổi cùng tân sinh.

Trật tự vi diệu lệch khỏi vốn có quỹ tích, Tiến Hóa Giả trở thành đi tới nhân sinh đỉnh cao tất kinh đường.

Xuyên qua mà đến nhân vật chính không hiểu ra sao nắm giữ cường hóa vạn vật năng lực.

"Võ kỹ thật giống yếu đi một điểm, cường hóa một chút đi. . ."

"Cây đao này có chút rỉ sắt, cường hóa một chút đi. . ."

"Bảo bối này không sai, cường hóa một phiên bản, gọi bảo bối 2. 0 được rồi. . ."

Bắt đầu bệnh tim, sau này thành thần làm tổ, ăn thật ngon thịt. . .