Truyện Đại Công Lý Hệ Thống (satthukss1)

Đại Công Lý Hệ Thống

Đại Công Lý Hệ Thống

Tác giả:
satthukss1
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 :Long Nhất Minh
Mới nhất:
Chương 42 :Đánh (3 tháng trước)

Đánh giá

7
Đã có 1 người đánh giá
Kiều Mạnh Thản trùng sinh dị giới,làm một hòa thường tên Long Nhất Minh,sở hữu Đại Công Lý Hệ Thông,đưa công lý đến mọi nơi trên vũ trụ.

Long Nhất Minh tư tưởng vì công lý,kẻ nghịch công lý chết,kẻ phản công lý diệt,công lý là công bằng tuyệt đối.

Triệu hoán nhân vật:Cửu Giới Phật Hoàng,Thiên Xi Cực Nghiệp,Ái Họa Nữ Nhung,Nhất Hiệt Thư,Hoàng Phủ Cực,Long Qua Nhi,Hạng Vô Hận...

Võ Học: Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Công,Thiên Phật Chưởng,Bá Thối,Cửu Dương Thần Kiếm,Thần Châu Đế Hoàng Bảo Giám,Thiên Tàm Công,Vạn Độc Tâm Kinh,Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp,Hỏa Vân Chưởng,Cửu Tự Chân Ngôn Ấn,Võ Đang Thánh Cực Luân,Chiến Thần Đồ Lục, Bất Động Minh Vương Quyền,Bất Động Kim Cang Minh Vương Kinh,Kim Cương Bất Diệt Thể,Kim Trung Trạo,Thái Cực Huyền Công,Âm Dương Đại Na Di,Như Lai Thần Chưởng... .