Truyện Dã Nhân Làm Kinh Tế (Tuyệt Ca)

Dã Nhân Làm Kinh Tế

Dã Nhân Làm Kinh Tế

Tác giả:
Tuyệt Ca
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:
Mới nhất:
Chương 209: TOÀN VĂN HOÀN (1 giờ trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Cảnh Bình An vất vả dốc sức làm, thực hiện tài phú tự do, lại chết đột ngột ở tiệc ăn mừng, đau buồn xuyên thành vừa sinh ra tiểu dã nhân.

Có bao nhiêu dã? Người động núi có bao nhiêu dã, nàng liền có bao nhiêu dã, dã nhân mẹ ruột ăn tươi nuốt sống.

Đánh lửa, từ ta bắt đầu.

Xuyên không ngọt văn.


P/S:
Các bạn đọc truyện nhớ:?Tặng Kẹo??Tặng Hoa??Đánh Giá?
Để ta lấy động lực cv!