Truyện Đá Đá Bóng Tu Cái Tiên (Tiểu Tâm Long)

Đá Đá Bóng Tu Cái Tiên

Đá Đá Bóng Tu Cái Tiên

Tác giả:
Tiểu Tâm Long
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Hệ thống MM
Mới nhất:
Chương 31: Ca ca xấu thật đáng sợ (1 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Con mọt sách có thể tu tiên, ai cũng ngăn không được.

Trọng yếu nhất chính là, hắn lại còn là dùng đá bóng phương thức tới tu tiên càng là ngưu bức đến không xong.

"Người khác có trong giới chỉ lão gia gia trợ giúp, ta có hệ thống MM trợ giúp, ai sợ ai?"

Ngô Thư Thư ngẩng đầu đứng thẳng tại trên sân bóng quát to: "Ai dám đánh với ta một trận!"

"Chủ nhân! Ngươi nói như vậy người ta, người ta sẽ thẹn thùng."

Hệ thống MM lộ ra một mặt thẹn thùng biểu lộ.

". . ."

Ngô Thư Thư lần nữa hô lớn: "Ai dám đánh với ta một trận."