Truyện Dạ Bất Ngữ Quỷ Dị Đương Án (Dạ Bất Ngữ)

Dạ Bất Ngữ Quỷ Dị Đương Án

Dạ Bất Ngữ Quỷ Dị Đương Án

Tác giả:
Dạ Bất Ngữ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lần thứ nhất gặp quỷ
Mới nhất:
Chương 460: Phòng 101 (hạ) (2 tháng trước)

Đánh giá

Nguyên danh 《 Dạ Bất Ngữ Quỷ Bí Đương Án 》, thật thể thư doanh số vượt qua bốn trăm vạn sách. Hệ liệt đệ nhất bộ chân nhân internet kịch đã khởi động máy quay chụp. Quyển sách bao hàm toàn diện, tiết lộ 1995 mùa màng đều cương thi án, phong thuỷ bầm thây kỳ án, các loại cổ quái thần quái trò chơi cùng với đáng sợ phong thuỷ cấm kỵ. Mỗi cái chuyện xưa đều là độc lập, đại gia có thể từ bất luận cái gì thích chuyện xưa bắt đầu xem khởi.