Chương 4861: Đại Nhật Viêm thuyền

Cửu Vực Kiếm Đế

Chương 4861: Đại Nhật Viêm thuyền

Chương 4861: Đại Nhật Viêm thuyền

Cho nên cái này Hỏa Dị Đế Quân, càng thêm tin tưởng đã từng Hoang Thần, là đang cố ý ẩn giấu thực lực, lần này bất quá là đem thực lực chân chính, bày ra thôi.

Dù sao tại đã từng Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên bên trong, Hoang Thần mặc dù tính là có chút có chút danh tiếng, nhưng là tại một chút cường giả chân chính, tại một chút cường đại Đế Quân trong mắt, lại bất quá chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa, không đáng gây nên cái gì chú ý.

Lại là khả năng ẩn tàng cực sâu.

"Lại là Hoang Thần!"

"Đáng chết! Một cái xuất thân ngay cả Võ Tổ tông môn đều không phải là gia hỏa, làm sao có thể có thực lực như thế!"

"Trên người người này, khẳng định là có thiên đại cơ duyên, hắn khẳng định là đạt được vị kia đỉnh cấp cường giả bảo tàng, thậm chí là truyền thừa, mới có thể có thực lực đáng sợ như thế!"

Một vị khác Hỏa Thần Điện Đế Quân, ánh mắt gắt gao đánh giá Sở Phong Miên, trong ánh mắt cũng là toát ra vẻ tham lam.

Tại cái này Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên bên trong đỉnh cấp cường giả, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là xuất từ các thế lực lớn, Võ Tổ tông môn, mà giống như là thế lực khác bên trong xuất thân võ giả, có thể bước vào Đế Quân người, đều là lác đác không có mấy.

Mà Đế Quân ở giữa, lại đồng dạng có cực điểm chênh lệch, nhất là thế lực sau lưng, tại bước vào đến Đế Quân về sau, mới chính thức bày ra.

Giống như là một chút Võ Tổ tông môn, chính là có được đây càng thêm hoàn thiện tinh thể pháp môn, càng nhiều tài nguyên, có thể cho một chút Đế Quân thực lực lại tăng lên nữa.

Mà đối với một chút xuất thân thấp hèn võ giả mà nói, bọn hắn liền xem như thiên tư cực cao, bước vào Đế Quân cảnh giới, lại là một mực sẽ bị tài nguyên, sẽ bị tinh thể pháp môn chỗ khốn, thực lực lại cũng khó có thể tiến thêm một bước.

Đã từng Hoang Giới Chi Chủ, đã là như thế, liền xem như thiên tư tung hoành, hắn thực lực cũng là tại bước vào Đế Quân cảnh giới về sau, chính là liền rốt cuộc khó mà tăng lên.

Tại Hoang Giới Chi Chủ sau Hoang giới võ giả, càng là lại cũng không có người có thể bước vào Đế Quân cảnh giới, liền xem như đã từng Hoang Thần cũng là như thế.

Hiện tại Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên bên trong, một chút chân chính Đế Quân cao giai, thậm chí là Đế Quân cường giả tối đỉnh, cũng đều là đều không ngoại lệ, xuất thân từ một chút thế lực lớn bên trong.

Mà đánh vỡ đây hết thảy thiên tài, cũng không phải là không có, nhưng là những thiên tài kia, đều không ngoại lệ cũng đều là gặp may, đạt được một chút cùng nó mạnh mẽ cường giả bảo tàng, cơ duyên, mới có thể bù đắp đây hết thảy, thực lực đạt tới đỉnh phong.

Tại vị này Hỏa Thần Điện Đế Quân trong mắt, Sở Phong Miên hiển nhiên là thuộc về sau một loại người, hiện tại Sở Phong Miên thực lực vậy mà có thể đạt tới khủng bố như thế tình trạng, tại tăng thêm Sở Phong Miên trên thân cái kia vô cùng vô tận tài phú.

Để hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt nghĩ đến, Sở Phong Miên liền là đạt được nào đó một vị cường giả vô địch, thậm chí có thể là một vị Võ Tổ toàn bộ bảo tàng, thậm chí truyền thừa, mới có thể có bây giờ thực lực đáng sợ như thế.

Không phải lời nói, cũng vô pháp giải thích Sở Phong Miên trên thân cái kia vô cùng vô tận tài phú, đây ít nhất là một vị Võ Tổ thân gia.

"Võ Tổ truyền thừa bảo tàng a."

Cái kia Hỏa Dị Đế Quân nghe nói như thế, cũng là ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên đánh giá.

"Trách không được ngươi vậy mà dám lớn lối như vậy, còn dám đối địch với Hỏa Thần Điện, nguyên lai là có cơ duyên như thế."

"Bất quá, Hoang Thần, ngươi cho rằng bằng vào những cơ duyên này, ngươi liền có thể là ta Hỏa Thần Điện đối thủ? Buồn cười đến cực điểm!"

"Ta Hỏa Thần Điện nội tình, nhưng xa hoàn toàn không phải ngươi có thể có thể tưởng tượng!"

"Liền xem như trên người ngươi thật có lấy Võ Tổ bảo tàng, đây hết thảy vậy đều đem thuộc tại chúng ta Hỏa Thần Điện! Đây chính là với tư cách ngươi dám can đảm đối địch với Hỏa Thần Điện đại giới!"

"Đại Nhật Viêm thuyền!"

Cái này Hỏa Dị Đế Quân hét lớn một tiếng, lại là trực tiếp bước vào đến cái này Đại Nhật Viêm thuyền phía trên.

Tại thấy được Sở Phong Miên thực lực về sau, cái này Hỏa Dị Đế Quân cũng là rõ ràng, khó mà đơn đả độc đấu giải quyết Sở Phong Miên.

Bất quá Hỏa Thần Điện cường đại, lại không phải tại đơn đả độc đấu bên trên, với lại nội tình, vô địch nội tình, vô số chí bảo.

"Hoang Thần, liền để ngươi kiến thức một chút, Hỏa Thần Điện cường đại a!"

Hỏa Dị Đế Quân cười lớn một tiếng.

"Đại Nhật Viêm thuyền!"

Theo hắn lăng không vừa quát, cái này Đại Nhật Viêm thuyền phía trên vô số Hỏa Thần Điện võ giả, nhưng đều là vận chuyển lực lượng, rót vào cái này Đại Nhật Viêm thuyền phía trên, cái này Đại Nhật Viêm thuyền phía trên rất nhiều trận pháp, theo lấy lực lượng rót vào, trong nháy mắt hiện lên đi ra.

Cái này Đại Nhật Viêm thuyền, thế nhưng là Hỏa Thần Điện chí bảo một trong, cũng không chỉ là có phá không mà đi so sánh Đế Quân độn quang năng lực, tại đối địch phía trên, cũng càng là một kiện vô cùng cường đại bảo vật.

Cái này từng đạo trong trận pháp ẩn chứa lực lượng, lại là có một loại làm cho người vô cùng kinh hãi cảm giác, loại lực lượng này tuyệt không phải đến từ Đế Quân lực lượng.

Đây là thuộc về Võ Tổ lực lượng.

Cái này Đại Nhật Viêm thuyền phía trên trận pháp, vậy mà đều là từ Võ Tổ cường giả, tự tay tế luyện ra.

Cái này Tam Hoàng Điện, chỉ sở dĩ tại Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên bên trong, hiện tại có như thế cao cao ở trên địa vị, cuối cùng nguyên nhân, hay là bởi vì Tam Hoàng Điện bên trong, cất ở đây Võ Tổ cường giả tồn tại.

Cái này chút Võ Tổ cường giả, không chỉ là như là định Hải Thần châm một dạng tồn tại, càng là có thể giúp tế luyện bảo vật, cái này Võ Tổ bố trí xuất trận pháp, ẩn chứa trong đó lực lượng, cũng là cùng Đế Quân lực lượng hoàn toàn khác biệt.

Dạng này tùy ý một đạo trận pháp lực lượng, cũng đủ để tuỳ tiện trấn áp một vị bình thường Đế Quân.

Huống chi dạng này trận pháp, tại cái này Đại Nhật Viêm thuyền phía trên lại là có trọn vẹn chín đạo nhiều, với lại cái này chín đạo trận pháp, càng là thuộc về một bộ, một khi là tổ hợp lại với nhau, đem lực lượng ngưng tập hợp một chỗ bộc phát ra lực lượng, càng là còn muốn xa xa siêu việt chín đạo trận pháp tách ra lực lượng.

Cái này chín đạo trận pháp lực lượng tổ hợp lại, quả thực là đủ để tuỳ tiện trấn áp một vị Đế Quân cường giả tối đỉnh.

Lần này Hỏa Dị Đế Quân chỉ sở dĩ dám dẫn người theo đuổi giết Sở Phong Miên, bằng vào lớn nhất ỷ vào, liền là cái này Đại Nhật Viêm thuyền.

Oanh!

Theo Hỏa Thần Điện võ giả thôi động, cái này Đại Nhật Viêm thuyền phía trên lực lượng bị trong nháy mắt tỉnh lại, chín đạo trận pháp lực lượng vận chuyển lại, lăng không ở giữa một cỗ vô cùng to lớn lực lượng hội tụ, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến.

Lực lượng này ẩn chứa tinh thể võ đạo huyền diệu, xa xa siêu việt Đế Quân cấp độ cường giả, tại lực lượng huyền diệu phía trên, cả hai đều không tại một cái cấp độ.

"Đây chính là thuộc về Võ Tổ lực lượng?"

Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, cảm thụ được từ trên trời giáng xuống lực lượng.

Đây là thuộc về Võ Tổ lực lượng.

Mặc dù chỉ là mượn nhờ trận pháp bộc phát ra lực lượng, lại vẫn là thuộc về Võ Tổ lực lượng.

Sở Phong Miên tại đi tới cái này Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên về sau, còn không có chân chính kiến thức qua Võ Tổ lực lượng, cái này siêu việt Đế Quân tồn tại, Sở Phong Miên lại là sớm liền muốn kiến thức một phen.

Hiện tại rốt cục có thể gặp một lần.

"Cái này Võ Tổ lực lượng phía trên, lại là muốn so lên Đế Quân, nhiều một chút huyền diệu, có lẽ cái này huyền diệu, liền là Đế Quân tấn thăng Võ Tổ mấu chốt!"

Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, lại là rõ ràng phân tích ra trận pháp này trong đó lực lượng.

(Giấy Trắng: Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.)