Truyện Cứu Vãn Nữ Thần Hệ Thống (Thanh Sơn Đào Cốc)

Cứu Vãn Nữ Thần Hệ Thống

Cứu Vãn Nữ Thần Hệ Thống

Tác giả:
Thanh Sơn Đào Cốc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cứu vãn nữ thần
Mới nhất:
Chương 1338: Hoà giải (1 giờ trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 88 người đánh giá
"Chúc mừng kí chủ, nữ thần hảo cảm +10, thu hoạch được Thần cấp kỹ năng 《 Ẩn Thân Thuật 》."

"Chúc mừng kí chủ, cứu vãn nữ thần thành công, thu hoạch được vô hạn thẻ đen."

"Chúc mừng kí chủ, thu hoạch được Phục Hoạt Đan một cái."

Khi lấy được hệ thống bắt đầu từ thời khắc đó, Lý Phong thì nhất định đi đến một đầu đất đá trôi lót đường trâu bò con đường!

P/s: tính không viết gì mà gặp mấy thanh niên mù sự hiểu biết lên phải nói rõ.

1. Nhìn tên truyện hiểu kiểu viết.

2. Đọc giải trí mà não tàn vs ko tàn gì ở đấy. Các thanh niên đọc mảng đô thị mà đòi hỏi như hh th ....như mấy thẳng ngáo ấy.

3. Bớt cmt ngu cho người ta auto nhận định mình là người đọc rộng hiểu nhiều. Đừng có tỏ ra sự ngu dốt cho người ta xem.