Truyện Cửu Tử Tiên Tôn (Hoa Phát Quân Thiểu)

Cửu Tử Tiên Tôn

Cửu Tử Tiên Tôn

Tác giả:
Hoa Phát Quân Thiểu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hắn, còn sống?
Mới nhất:
Chương 450: Chín tự nhiên Đế, một bước thành tiên (cuối cùng) (22 giờ trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
✶ Xuyên qua vạn tộc mộ trận, bước qua Tuyên Cổ Tiên Vực!

✶ Bạch Mạch dựa vào trong thức hải thần bí mảnh đá, câu thông tinh thần Nguyên Linh, Nhất Niệm Tiên Cổ, Chưởng Duyên Sinh Diệt!

✶ Truyền thuyết nhiều cái thế giới ở đây song hành, truyền thuyết Cửu Tử liền có thể thành tiên .

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥

❀ Mọi người đề cử truyện, cầu vote 10* !!, vote 9-10 dưới mỗi chương ủng hộ dùm mình nhé.

❀ P/s 1: Thấy hay thì ủng hộ mình bằng nguyệt phiếu, kim đậu và chia sẻ cho mọi người cùng đọc, cũng đừng quên bình luận chém gió nhiệt tình cho truyện nhé.

❀ P/s 2: Bạn nào có điều kiện thì bố cáo lệnh, kim sa châu, thất thải châu... ném vào. (づ ̄ ³ ̄)づ

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥