Truyện Cửu Đế Trảm Thiên Quyết (Phong Vi)

Cửu Đế Trảm Thiên Quyết

Cửu Đế Trảm Thiên Quyết

Tác giả:
Phong Vi
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Trở lại thiếu niên
Mới nhất:
Chương 864:: Không cần tôn trọng (2 tháng trước)

Đánh giá

7
Đã có 2 người đánh giá
Một đời Kiếm Đế độ kiếp sau khi thành công, gặp người mạnh hơn diệt sát, lại giấc mộng Nam Kha tỉnh tại thời niên thiếu .

Ngươi nói thế gian này không cho phép Thánh cảnh tồn tại, một thế này ta liền phá cái này gông cùm xiềng xích .

Nói tóm lại: Cửu thiên đệ nhất thiên tài trở lại thiếu niên, giả heo ăn thịt hổ cố sự .

Luyện Khí, Tiên Thiên, Kim Đan
Luyện Khí mặc dù chỉ là cơ bản nhất cảnh giới, lại cũng chia là Trúc Cơ, Thông Huyền cùng Thần Hải ba cái tiểu cấp độ .
Thông Huyền cảnh cùng Thần Hải cảnh, được xưng là Thần thông cảnh giới

Ngày 50c truyện đã ra hơn 800c
do quá ít người đọc của từng chương cho nên từ ngày 2/7 mõi ngày sẽ úp 20c mong mn thông cảm

Những mức buff:
10 Np = 5 chương
1 Kim Đậu (10.000 VND) =20 chương
1 Hỏa Tinh Châu=10 chương
1 Thất Thải Châu=10 chương
1 Kim Sa Châu=15 chương

LỊCH RA CHƯƠNG: https://readslove.com/member/24453/