Truyện Cương Thi Cảnh Sát (Quả Bố)

Cương Thi Cảnh Sát

Cương Thi Cảnh Sát

Tác giả:
Quả Bố
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lại để cho ngươi truy
Mới nhất:
Chương 1012: Ngươi là ta đồ ăn (Đại Kết Cục) (3 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 17 người đánh giá
Cái này cương thi, hữu tình, có nghĩa, có yêu, kiệt ngao bất thuần, nghịch thiên mà tập! Cái này cương thi một bầu nhiệt huyết! Chắc chắn để ngươi huyết mạch sôi sục, nhiệt huyết sôi trào!

P/s1:

Nếu thích truyện này xin vote "tốt"

Còn thấy không hay xin bạn lịch sự đóng tab trang này và xem truyện khác