Truyện Cùng Khuê Mật Nhi Tử Đàm Yêu Đương (Thất Thục Nhị Sư Tỷ)

Cùng Khuê Mật Nhi Tử Đàm Yêu Đương

Cùng Khuê Mật Nhi Tử Đàm Yêu Đương

Tác giả:
Thất Thục Nhị Sư Tỷ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1:
Mới nhất:
Chương 82: phiên ngoại (1 tháng trước)

Đánh giá

Trần Tiểu Hoàn gặp vận may, có một cái bạn vong niên khuê mật, còn chuyển vào của nàng đại biệt thự trong (không nghĩ đến nàng như vậy có tiền, giật mình).

Càng khiếp sợ là khuê mật nhi tử thế nhưng là, nàng công ty cái kia khi dễ nàng, xử phạt nàng, thậm chí muốn khai trừ đại lão bản của nàng.

Trong lòng có chút hoảng sợ. . . Không tồn tại, ở công ty ta là ngươi cấp dưới, thực tập tiểu trong suốt, ở nhà. . . Hắc hắc, ta là ngươi dì

――――――