Truyện Cùng Hào Môn Nữ Chủ Ôm Sai Sao Phá (Lộng Nê Sa)

Cùng Hào Môn Nữ Chủ Ôm Sai Sao Phá

Cùng Hào Môn Nữ Chủ Ôm Sai Sao Phá

Tác giả:
Lộng Nê Sa
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1:
Mới nhất:
Chương 77: toàn văn xong (1 tháng trước)

Đánh giá

4
Đã có 1 người đánh giá
Liễu Na tỉnh lại phát hiện mình cùng cái hào môn văn nữ chủ ôm sai lầm, này hào môn nữ chủ hào quang tràn đầy, chính mình cả đời sẽ là của nàng chung cực phụ trợ, kết cục thảm thiết.

Bên người mỗi người đều không thích Liễu Na, bao gồm cha ruột mẹ, bọn họ cảm thấy ôm không sai là hào môn nữ chủ lỗi, mà là nữ nhi ruột thịt Liễu Na lỗi.

WHAT? Bị ôm sai thời điểm nàng còn là cái hài nhi! ! !

Được rồi, của nàng sai liền của nàng sai. Giải thích là mệt chết đi, làm người vẫn là phật hệ một điểm.

Trên thực tế, Liễu Na xuyên qua đến hậu, chỉ quan tâm có thể hay không hợp pháp kế thừa gia sản, bao gồm kết hôn sau có thể phân đến trượng phu bao nhiêu tài sản.

Gỡ mìn:

1 xuyên thư, sa điêu kịch tình, không logic

2 sa điêu nữ chủ, nam chủ phụ trách đùa giỡn sa điêu (cũng không

3 nam chủ anh tuấn, chung thủy, bàn sáng điều thuận, bề ngoài cứng rắn xóa xóa, đặc biệt hảo ngược, thận đặc biệt hảo -. -(thích các loại tư thế làm một lần, làm ta chưa nói