Truyện Cực Quyền Bạo Quân (Dạ Dữ Tuyết)

Cực Quyền Bạo Quân

Cực Quyền Bạo Quân

Tác giả:
Dạ Dữ Tuyết
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tình thế nguy hiểm, sinh cơ!
Mới nhất:
Chương 692: đùa bỡn (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 20 người đánh giá
Bóng tối bao trùm, trật tự sụp đổ, nhân tính không có... Kêu rên tấu vang tử vong, tuyệt vọng cùng khủng bố buông xuống!

Địa Ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian.

Trần Trùng biết, tại cái này sụp đổ thế giới, quyền tức là quyền, chỉ có quyền đầu trước đây, đạo lý tài năng xâm nhập nhân tâm!

+ Sói xuất phẩm là tinh phẩm

+ Hố nông sâu chưa check

+ Tình trạng ra chương đều, k lo thiếu thuốc

+ Mọi người có thể qua đây đọc các bộ khác mà mình làm: http://readslove.com/truyen-dang-boi/37273/