Truyện Cực Phẩm Tu Tiên Cường Thiếu (Đường Tiêu)

Cực Phẩm Tu Tiên Cường Thiếu

Cực Phẩm Tu Tiên Cường Thiếu

Tác giả:
Đường Tiêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cướp cô dâu
Mới nhất:
Chương 910: Mặt trời mọc Đông Hải kiếm như dương (2 tuần trước)

Đánh giá

7.3
Đã có 3 người đánh giá
Cửu thế nợ tình, kiếp này trả lại.

Giáo hoa, ngự tỷ, la lỵ . . . Hết thảy đều là tình nhân kiếp trước của ta, trả lại nợ tình, mới có thể sống!

Vì mạng sống, Dư Mặc liều!

Yêu giáo hoa, luyến ngự tỷ, sủng la lỵ . . . Thật quá mức.

4/6 xuất chương ~~

- Tu luyện đẳng cấp từ yếu đến cường phân vì chín tầng, mỗi một tầng lại phân làm sơ, trung, hậu ba kỳ, cái này chín tầng theo thứ tự là Luyện Thể, Trúc Cơ, Ích Cốc, Tụ Đính, Phân Thần, Xuất Khiếu, Đại Thừa, Hợp Đạo, Độ Kiếp.