Truyện Cực Phẩm Chiêu Hồn Sư (Thú Diện Tiểu Phật Gia)

Cực Phẩm Chiêu Hồn Sư

Cực Phẩm Chiêu Hồn Sư

Tác giả:
Thú Diện Tiểu Phật Gia
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: -- có quỷ gõ cửa
Mới nhất:
Chương 125: Lại là ngươi, thối nữ quỷ! (2 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 15 người đánh giá

Xú đại thúc nói: Chiêu hồn thời điểm có ba cái nguyên tắc, đệ nhất: Không phải ly kỳ Tử Vong không chiêu! Đệ nhị: Không phải phú quý không chiêu! Đệ tam: Không phải nữ quỷ không chiêu! Ai yêu! Đệ nhất: Ngươi khoác lác bức! Đệ nhị: Ngươi mắt chó coi thường người khác! Đệ tam: Ngươi cũng còn tốt sắc! . . .