Truyện Cực Đạo Thiên Đế - 极道天帝 (Sở Lưu Hương)

Cực Đạo Thiên Đế - 极道天帝

Cực Đạo Thiên Đế - 极道天帝

Tác giả:
Sở Lưu Hương
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chặt trúc thiếu niên
Mới nhất:
Chương 12: Họa chế linh phù (4 tháng trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 24 người đánh giá
Như mệnh do trời định, ta đây liền phá này Thiên!

Một bả tú tích loang lổ sài đao, Nhất miếng thế khả man Thiên tàn phù!

Thiếu niên từng bước một địa rơi vào nhất bàn cuốn sạch thiên địa Vạn Cổ mê cục trong, trên đời đều địch, Luân Hồi Bách Chiến, Vạn Cổ ung dung ngoái đầu nhìn lại, chỉ nguyện vì nàng tầm thường cả đời, lại không vì Tiên!