Truyện Cực Đạo Chủ (Vũ Lâm Đô Đốc)

Cực Đạo Chủ

Cực Đạo Chủ

Tác giả:
Vũ Lâm Đô Đốc
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tử Tiêu
Mới nhất:
Chương 302: Cử giới phi thăng (đại kết cục) (2 tuần trước)

Đánh giá

7.9
Đã có 8 người đánh giá
Vực sâu tiếp cận, mạt kiếp sắp tới, đạo pháp biến đổi, đại tranh chi thế!

Lấy mệnh nguyên điểm hóa hết thảy, lấy tân hỏa nhen nhóm hi vọng!

Một bản dẫn đường công, cuối cùng thành vô thượng pháp;

Một thanh kiếm gỗ đào, này thiên cũng có thể khai;

Ta làm Thần chủ, đương lập Đạo Đình, truyền tân hỏa, bình loạn thế, cứu thương sinh!