Truyện Công Danh Đường (Tây Mộc Tử)

Công Danh Đường

Công Danh Đường

Tác giả:
Tây Mộc Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Xuyên qua
Mới nhất:
Chương 162 : Phiên ngoại: Bốn mùa hoa nở (hai) (3 tuần trước)

Đánh giá

Nàng hoàn hồn đến một cái cùng loại Ngụy Tấn hướng thế giới, trùng sinh tại một cái hồi hương lân cận trường chi nữ trên thân, nguyên bản có thể có được bình thường cả đời.

Nhưng mà sinh gặp loạn thế, nàng không thể tránh khỏi bị cuốn vào một trận tinh phong huyết vũ phân tranh bên trong.

Kim qua thiết mã vương triều những năm cuối, nữ nhân xem như phụ thuộc niên đại, một cái gọi Trương Hi Quân hiện đại nữ tử nên đi nơi nào?

Là nước chảy bèo trôi phụ thuộc mà sinh, vẫn là cùng hắn cầm tay xem thiên hạ?