Truyện Côn Luân Miện (Bát Thất Ngũ)

Côn Luân Miện

Côn Luân Miện

Tác giả:
Bát Thất Ngũ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Long hồn
Mới nhất:
Chương 29:. Mảnh gỗ (6 tháng trước)

Đánh giá

Một người Cửu Châu thiếu niên, bị vận mệnh bánh răng mang nhập Côn Luân bên trong; hắn người mang chí âm tà vật, rồi lại bái nhập tiên đạo lăng tiêu…… Lúc này, to như vậy Côn Luân chính ám lưu dũng động, Bắc côn luân Ma giáo, tây Côn Luân Phật môn, đông Côn Luân tiên đạo, nam Côn Luân Yêu tộc…… Khắp nơi thế lực sôi nổi nhấc lên sóng triều, yên lặng trăm năm bí tân cũng chậm rãi bị vạch trần. Thiếu niên đến tột cùng là sẽ nước chảy bèo trôi, vẫn là ngăn cơn sóng dữ? Vận mệnh chú định ý trời, đến tột cùng là muốn luân hồi, vẫn là muốn viết lại? Ai đem chúa tể cuối cùng chìm nổi?