Truyện Côn Bằng Thôn Phệ Hệ Thống (Nhất Đà Cẩu - 一坨狗)

Côn Bằng Thôn Phệ Hệ Thống

Côn Bằng Thôn Phệ Hệ Thống

Tác giả:
Nhất Đà Cẩu - 一坨狗
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Côn Bằng hệ thống
Mới nhất:
Chương 759: Nhanh nhất đến nam nhân (2 giờ trước)

Đánh giá

8
Đã có 1 người đánh giá
Dư Côn xuyên việt qua dị giới, kích hoạt Côn Bằng dưỡng thành hệ thống. Bắt đầu một con côn, tiến hóa toàn bộ nhờ nuốt! Thần cấp huyết mạch? Nuốt! Thiên tài địa bảo? Nuốt! Thần binh lợi khí? Nuốt! Tuyệt thế Võ Hồn? Nuốt!

Chư Thiên vạn vật tại Dư Côn trước mặt chỉ có một chữ, nuốt! Cao thủ tuyệt thế lại như thế nào, khoáng thế kỳ tài lại như thế nào? Lại nhìn Dư Côn như thế nào thôn phệ hết thảy, thành tựu vô thượng chí tôn!

Cập nhật cảnh giới :
- Võ giả bốn cảnh : luyện lực, luyện khí, luyện hồn, luyện ý
- Về sau đột phá nhục thân cực hạn, luyện hóa 4 loại linh khí thủy hỏa địa phong đột phá Võ Đồ
- Luyện hóa hồn căn ngưng luyện hồn anh đạt tới Võ Sĩ