Truyện Comic Chi Tâm Niệm Lực (Tinh Kỳ Nhật Thị Khai Đầu)

Comic Chi Tâm Niệm Lực

Comic Chi Tâm Niệm Lực

Tác giả:
Tinh Kỳ Nhật Thị Khai Đầu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Có một loại bi thương gọi là mập mạp
Mới nhất:
Chương 50: Thằn lằn quái thăng cấp +1 (2 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Trở thành công nhận New York tốt hàng xóm Tiểu trùng bằng hữu, ngay từ đầu Sean là cự tuyệt, thẳng đến hắn như là tiền bối, thu được mình kim thủ chỉ.

Thế là, hắn quyết định tại tiểu trùng cứu vớt người khác đồng thời, cứu vớt tiểu trùng! ......

Ta là Sean, ta sẽ siêu năng lực, trên người ta không mang muối...