Truyện Nguyên Lai Ta Là Yêu Nhị Đại (Mại Báo Tiểu Lang Quân)

Nguyên Lai Ta Là Yêu Nhị Đại

Nguyên Lai Ta Là Yêu Nhị Đại

Tác giả:
Mại Báo Tiểu Lang Quân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Di sản: Tổ nãi nãi
Mới nhất:
Chương 280: Thẩm (1 tuần trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 2 người đánh giá
Lý Tiện Ngư hai mươi tuổi năm đó, nhận được phụ thân di sản, nhìn tuổi như mười tám, xinh đẹp như hoa tổ nãi nãi.

Lý Tiện Ngư: "Tổ nãi nãi, vì cái gì ngươi còn trẻ như vậy."

Tổ nãi nãi: "Bởi vì ta mười tám năm đó liền chết."

Lý Tiện Ngư: Σ(っ°Д°;)っ