Truyện Cơ Giáp Thiên Ma (Hoa Quả Sơn 87)

Cơ Giáp Thiên Ma

Cơ Giáp Thiên Ma

Tác giả:
Hoa Quả Sơn 87
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lại xuyên qua
Mới nhất:
Chương 40: Thế giới này nhân vật chính (8 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Tỉnh dậy, lại xuyên qua?

Trong đầu vẫn còn có cái trò chơi hệ thống?

Từ nay đi lên nhân sinh đỉnh phong, Quân Lâm Thiên Hạ? Không tồn tại!

Đây là một cái võ lực giá trị cực cao cơ giáp thế giới. . .

Có được xuyên qua phủ xuống ảo tưởng thế giới năng lực khoa trương lỏng lẻo, lập được kiên quyết lời thề: Ta muốn trở thành một tên có của có nhàn cơ giáp sư! Không buồn không lo làm một cái vui vẻ cá mặn!

Note: truyện mới ra hơn 200c thôi, tác bón ời /buon