Truyện Cổ Đại Nông Gia Hằng Ngày (Tọa Chước Linh Linh Thủy)

Cổ Đại Nông Gia Hằng Ngày

Cổ Đại Nông Gia Hằng Ngày

Tác giả:
Tọa Chước Linh Linh Thủy
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Khác biệt
Mới nhất:
Chương 868: Chương kết (3 tuần trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 17 người đánh giá
Có khắc phụ thanh danh, bị gia nãi ghét bỏ, còn là giả "Nam nhân", xuyên việt đến đây nông học thạc sĩ Đỗ Cẩm Ninh tỏ vẻ không sợ

Trước viết thoại bản, tiến học đường làm học bá, lại phân gia. Trồng cây, cải tạo hạt lúa, làm cổ đại "Viên Long Bình" cũng không sai a.

Mỗ nam: Huynh đệ, ta xong, ta giống như bị đoạn tụ.

Đỗ Cẩm Ninh: Sai! Ngươi đó là mắt mù.