Truyện Chuyển Kiếp Đấu Phá Chi Phách Thiên Hạ

Chuyển Kiếp Đấu Phá Chi Phách Thiên Hạ

Chuyển Kiếp Đấu Phá Chi Phách Thiên Hạ

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

9
Đã có 2 người đánh giá
Không cẩn thận chuyển kiếp đến Đấu phá thương khung cái này lấy võ vi tôn thế giới, không cẩn thận thấy được lai lịch siêu cấp lớn Tiêu Huân Nhi đích riêng tư, gặp thảm căm thù, nhân vật chính Tiêu Viêm thật giống như cũng có vô địch hào quang, cái này làm cho người sống thế nào a! Khá tốt có vũ trụ đổi chác hệ thống, có thể đem tất cả đồ vô dụng đều biến thành hữu dụng, cái này có thể có, nhìn ca làm sao đem Đấu Phá Thương Khung quậy đến long trời lỡ đất!