Truyện Chúng Sinh Thế Giới (Mộc Hữu Tài O)

Chúng Sinh Thế Giới

Chúng Sinh Thế Giới

Tác giả:
Mộc Hữu Tài O
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tiêu Chấp
Mới nhất:
Chương 1361: Dị loại cùng quyền hạn điểm (3 ngày trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 15 người đánh giá
Chân thật trò chơi, đến tột cùng là như thế nào?

Địa cầu năm 2020, một cái tên là 'Chúng Sinh Thế Giới' trò chơi đột nhiên xuất hiện.

Sự xuất hiện của nó, thay đổi một người vận mệnh, cũng thay đổi một cái thế giới vận mệnh.