Truyện Chung Nam Sơn Ẩn Sĩ (Ẩn Sĩ)

Chung Nam Sơn Ẩn Sĩ

Chung Nam Sơn Ẩn Sĩ

Tác giả:
Ẩn Sĩ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ung thư thời kỳ cuối có thể trị? Vạch trần tên lừa đảo
Mới nhất:
Chương 300: Cát rắn mối lòng đất nghỉ lại chi địa (4 tuần trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 10 người đánh giá
Du ngoạn Chung Nam Sơn Lâm Mặc, thu hoạch được cấm túc hệ thống, bị cấm túc tại Chung Nam Sơn, thông qua từng kiện từng kiện nhiệm vụ, thu hoạch được không ít cường đại kỹ năng, tuy nhiên ẩn cư Chung Nam Sơn, có thể các nơi trên thế giới người đều nghe hỏi mà đến! Vô số kỳ văn quái sự, cũng phát sinh ở bên cạnh hắn.

Phú khả địch quốc Lý Phú Thương: "Đại sư, còn mời đại sư xuất thủ, cứu tính mạng của ta!"

Xuất ngũ lão tướng: "Đại sư, Tây Bắc xuất hiện sự kiện linh dị, mong rằng xuất thủ!"

Trung Y Thái Đấu: "Đại sư, có ở nước ngoài Âm Dương Sư hại người, ta không phải là đối thủ a!"

Lâm Mặc: "Không ngại, đều là gà đất chó sành mà thôi!"

+ Do truyện scan ảnh nên đôi lúc còn có sạn và ra chương bị chậm hơn, mong mọi người thông cảm :D

**** Những mức buff:
1 Bố Cáo Lệnh = 10 chương
1 Kim Đậu (10.000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
10 np = 2 chương