Truyện Chứng Đạo Đi! Kim Ô Đại Đế! (Ẩm Trọc Tửu Tam Thiên Bôi)

Chứng Đạo Đi! Kim Ô Đại Đế!

Chứng Đạo Đi! Kim Ô Đại Đế!

Tác giả:
Ẩm Trọc Tửu Tam Thiên Bôi
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Trọng sinh Già Thiên, Kim Ô Đại Đế
Mới nhất:
Chương 663:: Thiên hạ đến chúc, gặp Lâm Vân Phi! (1 tháng trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 35 người đánh giá
Một giấc tỉnh lại, Sở Tầm phát hiện bản thân trở thành một đầu . . . Kim Ô?

Không sai liền là Già Thiên Thế Giới đầu kia rất khổ cực Kim Ô Đại Đế?

Chứng Đạo Đi! Kim Ô Đại Đế! Ta vốn cao cao tại thượng, làm trấn áp một đời.

Chứng Đạo Đi! Kim Ô Đại Đế! Không muốn hai thế là đế, muốn một đời xưng Đế!

Chứng Đạo Đi! Kim Ô Đại Đế! Người nào ở xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại!

Chứng Đạo Đi! Kim Ô Đại Đế! Trói chặt mạnh nhất thôn phệ hệ thống, thôn phệ vạn giới!

Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần Kim Ô đạo thành không!

Ps: Main thu Niểp Niếp ( Ngoan Nhân) làm muội muội

Cầu vote 10* !

Cầu phát đậu, châu, np, bcl...