Truyện Chung Cực Thôn Phệ Tiến Hóa (Nhất Giang Thu Nguyệt)

Chung Cực Thôn Phệ Tiến Hóa

Chung Cực Thôn Phệ Tiến Hóa

Tác giả:
Nhất Giang Thu Nguyệt
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thịt tươi (tu)
Mới nhất:
Chương 849: Vị diện chúa tể (1 tháng trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 1 người đánh giá
Chung Cực Thôn Phệ Tiến Hóa giới thiệu vắn tắt: tận thế, thế giới hình thành Zombie, Cương thi, Huyết tộc cùng nhân loại bốn chân thế chân vạc bố cục .

Mà Trương Phàm xuất hiện, thế tất đánh vỡ sự cân bằng này.

Dựa theo thôn phệ thiên phú, vô hạn tiến hóa.

Zombie không dung ta, ta liền chinh phục Zombie;

Cương thi không dung ta, ta liền càn quét Cương thi;

Huyết tộc không dung ta, ta liền san bằng Huyết tộc.

Hội tụ bốn tộc chi khí, thành tựu vô thượng Tổ Thần!

p/s: truyện làm vội. chưa check hàng. mới đọc 5c thấy khá hay
truyện đã full, truyện có người nhờ. Không có ý kiến