Truyện Chúa Tể Tinh Hà (Phong Diệp 12 Hào)

Chúa Tể Tinh Hà

Chúa Tể Tinh Hà

Tác giả:
Phong Diệp 12 Hào
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Truyền Thừa Tháp
Mới nhất:
Chương 2347: Thanh trừ biến dị thú (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Tinh Hà vô hạn, vạn tộc tranh bá, nhân tộc ở chếch một góc, thiếu niên Dương Phong mang theo truyền thừa tháp xuyên qua mà đến, đạp ngàn vạn thi cốt bước lên nhân tộc vương tọa, dẫn dắt nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, uy áp vạn tộc, chinh chiến vạn giới, chúa tể Tinh Hà.tu vi võ đạo chia làm Hậu Thiên cảnh, Tiên Thiên cảnh, Pháp Lực Cảnh, Kim Đan cảnh, Thần Hạch cảnh, Nguyên Thần cảnh, Động Thiên cảnh, Pháp Tắc Cảnh, Tiên Nhân Cảnh, Thánh giả cảnh, Vĩnh Hằng Cảnh