Truyện Chư Thiên Tối Cường Học Viện (Nam Cực Liệt Nhật)

Chư Thiên Tối Cường Học Viện

Chư Thiên Tối Cường Học Viện

Tác giả:
Nam Cực Liệt Nhật
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Chư thiên tối cường học viện
Mới nhất:
Chương 600: Vô hạn Hỗn Độn hải, vô hạn đa nguyên vũ trụ 【 kết thúc 】 (2 tháng trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 40 người đánh giá
Đạo truyền chư thiên, hết thảy đại lão đều là học trò ta.

Chư thiên học viện một nhà liên thông chư thiên vạn giới học viện, tuyển nhận đến từ chư thiên vạn giới học sinh.

Viêm Đế cả đời truyền kỳ, chưởng khống thiên hạ dị hỏa, hắn là học trò ta.

Diệp Thiên Đế bình định sinh mệnh cấm khu, vũ trụ cộng tôn, hắn là học trò ta.

Bàn Cổ khai thiên tịch địa, thân hóa Hồng Hoang, hắn là học trò ta.

·······

Đây là Thẩm Văn thu được chư thiên học viện hệ thống, thành lập chư thiên tối cường học viện cố sự.

--------