Truyện Chư Thiên Thời Không Hành (Huyết Nguyệt Khách)

Chư Thiên Thời Không Hành

Chư Thiên Thời Không Hành

Tác giả:
Huyết Nguyệt Khách
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thiếu niên cuồng tưởng
Mới nhất:
Chương 110: Vì ngươi tìm gia thất (1 tuần trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 16 người đánh giá
Trên đỉnh Tử Cấm thành, đại chiến Thiên Ngoại Phi Tiên; trên đỉnh Hoa Sơn, quyết chiến thiên hạ ngũ tuyệt; Côn Luân sơn trên, tiên tư mịt mờ; trên chín tầng trời, bàn đào thịnh hội.

Ta đi lại ở hư ảo cùng chân thực, cất cao giọng hát mà đến, tiêu sái rời đi!

Maps: Cổ Long + Kim Dung, Tần Thời Minh Nguyệt, Thiện Nữ U Hồn + Tru Tiên, …

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

A e nào biết ta thì đều biết ta làm đa số là truyện yy + hậu cung nhé, a e nào không hợp khẩu vị thì đừng nhảy.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰