Truyện Chư Thiên Kịch Thấu Quần (Hội Tả Tự Oa Ngưu)

Chư Thiên Kịch Thấu Quần

Chư Thiên Kịch Thấu Quần

Tác giả:
Hội Tả Tự Oa Ngưu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chư thiên group chat
Mới nhất:
Chương 300: Lý Hạo: Ta không trang bức, là thực ngưu bức (4 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 46 người đánh giá
(kịch thấu = spoiler)

Xuyên qua thiên địa khôi phục thế giới song song, ngẫu nhiên lấy được chư thiên group chat.

Bởi vì cái gọi là kịch thấu nhất thời thoải mái, một mực kịch thấu một mực thoải mái!

Lý Hạo nhìn xem group chat bên trong quen thuộc vạn giới các đại lão, lâm vào lâu dài trầm tư.

Hôm nay nên đùa giỡn vị kia đại lão?

Còn không liên lụy chín con rồng kéo hòm quan tài Diệp Thiên Đế?

Lại hoặc là thê thê thảm thảm Tiêu Đấu Đế?

Lại hoặc là đùa giỡn Ngoan Nhân Đại Đế?