Truyện Chư Thiên Hồng Hoang Lục (Hồng Hoang Tiểu Tiểu Đạo)

Chư Thiên Hồng Hoang Lục

Chư Thiên Hồng Hoang Lục

Tác giả:
Hồng Hoang Tiểu Tiểu Đạo
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bỏ mình!
Mới nhất:
Chương 20: Xuất thủ (cầu cất giữ! Cầu đề cử! ) (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
❂ Full: hơn 800c

❂ Tuy là truyện TXT free nhưng ai thương Converter thì tặng Kim Đậu a... /khoc

1 cái ở hiện đại tầm tiên vấn đạo người bình thường, ở dưới cơ duyên xảo hợp bị Hỗn Độn Châu dẫn tới Hồng Hoang Thế Giới.

Hắn đến, để Hồng Hoang nhiều một chút đồ vật!

Xuất hiện phường thị, đấu giá hội, ngọc giản, linh thạch!

~~~ toàn bộ Hồng Hoang đã xảy ra một loại không biết bị lệch!