Truyện Chư Thiên Đại Đạo Tông (Bùi Đồ Cẩu)

Chư Thiên Đại Đạo Tông

Chư Thiên Đại Đạo Tông

Tác giả:
Bùi Đồ Cẩu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: An Kỳ Sinh
Mới nhất:
Chương 76: Xảo a đây không phải (2 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
An Kỳ Sinh làm mộng.

Trong mộng có quần hùng tranh bá, thiên nhân nhất kiếm Lạc Tinh đấu.

Có bách quỷ nhật hành, yêu ma hoắc loạn nhân gian, Trường Mi Đạo Nhân tay cầm kiếm gỗ chém yêu hồn.

Có Thần ma thôn thổ tinh hà, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt vì đêm. . . . .

... . . . . .

Có một ngày, mộng tỉnh, bọn họ tới.

Đã có 480 vạn chữ hoàn thành tinh phẩm tiểu thuyết « chư thiên hình chiếu », nhân phẩm cam đoan.