Truyện Chư Thiên Chiến Đế (Hoa Nhan)

Chư Thiên Chiến Đế

Chư Thiên Chiến Đế

Tác giả:
Hoa Nhan
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01 : Chớp mắt vạn năm!
Mới nhất:
Chương 40: Ngươi điên rồi! (3 tháng trước)

Đánh giá

Một tôn nhục thân, chấn thiên hám địa, một thanh chiến kiếm, Phá toái hư không! Trùng sinh vạn năm về sau, sáng lập võ đạo đỉnh phong! Ta là Thiên đế lúc! Tuyệt thế mà độc tôn. . . Chư sinh đều bái ta!

** không có bái sư

*** ba đời. đơi thứ nhất bị người thiết kế, ám hại mà chết
đời thứ hai bị ****
đời thứ ba hiện tại(chưa viết xong)