Truyện Chư Thiên Chi Tối Cường BOSS (Triêu Bất Bảo Tịch)

Chư Thiên Chi Tối Cường BOSS

Chư Thiên Chi Tối Cường BOSS

Tác giả:
Triêu Bất Bảo Tịch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Tướng công. . . Nên uống thuốc!
Mới nhất:
Chương 34: Thiên Đế đây là muốn đến cái ra oai phủ đầu? (1 tuần trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 5 người đánh giá
Xuyên qua chư thiên, muốn làm kia mạnh nhất Boss.

Boss không phải một ngày luyện thành, Lâm Nặc cho mình mua cái tiểu mục tiêu.

Tỉ như, tu vi trước đuổi kịp hắn kia có đại đạo thân nữ nhi đãi ngộ lão bà!

...