Truyện Chư Thiên Bố Đạo Hệ Thống

Chư Thiên Bố Đạo Hệ Thống

Chư Thiên Bố Đạo Hệ Thống

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

7.9
Đã có 16 người đánh giá
chư thiên bố đạo hệ thống giản giới : thiên địa bất nhân vạn vật vì cẩu , lòng người bất nhân lấy người khác vì hiến tế !

   thiên địa hồng hoang 、 hoàn vũ đại thiên thế giới 、 tam duy không gian 、 ức vạn vũ trụ vô lượng lượng cướp đến , thánh nhân với chư thiên vạn giới rơi tử , nhân vật chính với ‘ nhiệt huyết ’ truyền kỳ thế giới quật khởi …… đây là một cuộc vô cùng lớn sát phạt chiến trường , càng là một cuộc liên lụy chư thiên vạn giới sinh tử trò chơi !