Truyện Chư Thần Du Hí (Duyên Phận)

Chư Thần Du Hí

Chư Thần Du Hí

Tác giả:
Duyên Phận
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: ác mộng
Mới nhất:
Chương 696: Tồn tại ý nghĩa (1 tháng trước)

Đánh giá

8
Đã có 19 người đánh giá
Ngươi đối như thế nào đối đãi sâu kiến, thần liền sẽ đối đãi như thế nào với ngươi —— Nguyên Thần Phi

—— —— —— —— ——

Một ngày này, thần cuối cùng xuất hiện.

Không phải là vì hủy diệt, cũng không phải là vì nô dịch, mà chỉ là vì chơi một trò chơi...

Duyên Phận sách mới, cùng tác: Nguyên Huyết Thần Tọa, Đế Quốc Thiên Phong, Toàn Năng Luyện Kim Sư, Vô Tận Võ Trang, Tiên Lộ Tranh Phong.