Truyện Chủ Thần Đích Vị Diện Xuyên Việt Chi Lữ (Chân Nhậm Tuyền Tuyền)

Chủ Thần Đích Vị Diện Xuyên Việt Chi Lữ

Chủ Thần Đích Vị Diện Xuyên Việt Chi Lữ

Tác giả:
Chân Nhậm Tuyền Tuyền
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thức tỉnh
Mới nhất:
Chương 135: ma võng cùng Dalaran (hạ) một (1 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 33 người đánh giá

Dung hợp một cái trống không chủ thần người đổi kiếp, không hề nữa cam chịu bình thường cuộc sống!


Lấy ma pháp cùng Marvel đích thế giới làm chủ, vô hạn vị diện vì đi chung đường .....