Truyện Chờ Khi Ta Có Tội (Đinh Mặc)

Chờ Khi Ta Có Tội

Chờ Khi Ta Có Tội

Tác giả:
Đinh Mặc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1
Mới nhất:
Chương 94: (3 tuần trước)

Đánh giá

☆Review của cvt: Huyền nghi phá án văn, thiên hướng giống Hãy nhắm mắt khi anh đến.
☆Lịch đăng: Ngay khi tác giả ra (trừ CN)
------------------------------------------
Hắn nói: “Mọi người đều phán định ta có tội, ngươi thì sao?”

Nàng nói: “Có lẽ đi.”

Hắn cười: “Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ?”

Nàng nói: “Tìm kiếm chứng cứ, hoặc là cho ngươi rửa sạch oan khuất. Hoặc là bắt ngươi, lại chờ ngươi.”

Hắn nói: “Được, nói định rồi.”

Văn án chính là tới làm không khí, không cần bị lầm đạo. Bổn văn cực ngọt.

Huyền nghi tình yêu văn, mỗi tuần thứ hai đến thứ bảy giữa trưa 12h đổi mới 3000+, tác giả một phen lão xương cốt chủ nhật nghỉ ngơi không càng.