Truyện Chiến Thiên Đại Đế (Đấu Chiến Thiên)

Chiến Thiên Đại Đế

Chiến Thiên Đại Đế

Tác giả:
Đấu Chiến Thiên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bảo ngươi trang bức
Mới nhất:
Chương 610: Roy cứu mỹ nhân (2 năm trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 21 người đánh giá

Kiệt ngạo bất tuần Đấu Chiến Thiên, vì là tiên giới không chứa chấp, phi thăng lúc bị Thiên Đế tính toán, bị ép binh giải chuyển thế.

Chuyển thế sau hắn, lại phát hiện mình trở thành dị giới tiểu ăn mày.

Hơn nữa, tựa hồ còn cùng mỹ lệ đế quốc công chúa, có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ.

Cảnh Giới:

Phàm Giới: Đấu Khí, Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế, Đấu Thần....