Truyện Chiến Quốc Chi Quân Sư Quật Khởi (Thần Phong Thiên Đường)

Chiến Quốc Chi Quân Sư Quật Khởi

Chiến Quốc Chi Quân Sư Quật Khởi

Tác giả:
Thần Phong Thiên Đường
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mới tới Chiến Quốc
Mới nhất:
Chương 125: Xuất binh phạt Tề (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Chuyển kiếp Chiến Quốc, thân ở chiến trường tiền tuyến. Ngay cả gà đều không từng giết Bạch Huy có ba cái lựa chọn, chém người, bị người chém, bất chiến bị Tần Luật chém.

Như thế nào chạy thoát chém cùng bị chặt vận mệnh?

Kinh văn huynh trưởng họ Bạch tên gọi lên!

Bạch Khởi: May mắn được ta em trai! Lại không nổi lo về sau!

Tần Vương: Tần có Bạch Thị huynh đệ, chính là Tần chi đại hạnh!

Tần Quốc binh lính: Bạch tướng quân là một người thật tốt!

Bạch Huy: Vương Thượng, thần có không một lời biết có nên nói hay không!