Truyện Chí Tôn Thần Ma (Thiên Ý Lưu Hương)

Chí Tôn Thần Ma

Chí Tôn Thần Ma

Tác giả:
Thiên Ý Lưu Hương
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bi thảm trọng sinh
Mới nhất:
Chương 3263: Diệu Thiên đệ tam quân đoàn! (4 giờ trước)

Đánh giá

Thần Vũ Đại Lục , dương võ kính thần . Một đời thiên kiêu , Võ thánh trọng sinh . Thái nhất chân thủy , luyện thể nhập đạo . Quyền lay trời đất , chân đạp thiên kiêu . Tuyệt thế thiên đế , vạn pháp thành không . "Có dũng khí coi rẻ ca nhân , hết thảy đập chết!" "Dám động ca nữ nhân , đều đã trầm miên!" "Ca chỉ là một thần thoại , không ai sánh bằng!" —— đến từ « vô thượng thiên đế »